Logo N2N Gallery

MALARSTWO

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHICS

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

RZEŹBA

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

EMALIA

OLEKSII KOVAL

WYSTAWY GALERIA

Wielkie Otwarcie Galerii N2N w Abu Dhabi

Wielkie Otwarcie Galerii N2N
w Abu Dhabi
  Solo exhibition “REFLECTION” by artist OKSANA STRATIYCHUK. UAE, Abu Dhabi, December 2013

Solo exhibition “REFLECTION”
by artist OKSANA STRATIYCHUK.
UAE, Abu Dhabi, December 2013
  Solo exhibition “FACES OF MY NATION” by artist LATEEFA. UAE, Abu Dhabi, December 2013

Solo exhibition “FACES OF MY NATION”
by artist LATEEFA.UAE, Abu Dhabi, December 2013


"N2N Gallery" and
"Make a Wish Foundation" OAE
signing agreement
  Solo exhibition “ELEMENTAL FORCES” by artist Tetyana Yagodkina. UAE, Abu Dhabi, May, 2014

Solo exhibition
“ELEMENTAL FORCES”
by artist Tetyana Yagodkina.
UAE, Abu Dhabi, May, 2014
  Solo exhibition “SWEETS and SPICES” by artist Kateryna Kosyanenko. UAE, Abu Dhabi, June, 2014

Solo exhibition
“SWEETS and SPICES”
by artist Kateryna Kosyanenko.
UAE, Abu Dhabi, June, 2014
Grand Opening of a new art gallery and solo exhibition “The waves of Warm Memories” by artist Volodymyr Reshetov, Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, November, 2104

Grand Opening of a new art gallery
and solo exhibition
“The waves of Warm Memories”
by artist Volodymyr Reshetov,
Nation Galleria, Nation Towers, Corniche,
Abu Dhabi, November, 2104
  Solo exhibition “Life by the Sea” by artist Igor Shipilin, Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, January, 2015

Solo exhibition
“Life by the Sea”
by artist Igor Shipilin,
Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, January, 2015
 

WYSTAWY ARTYŚCI

ANNA NOSENKO. Exhibition January 4, 2007.

ANNA NOSENKO
Styczeń 4, 2007.
  GENNADIY TITOV. Exhibition Wrzesień 29, 2008

GENNADIY TITOV
Wrzesień 29, 2008
  ANNA NOSENKO. Exhibition Marzec 3, 2010.

ANNA NOSENKO
Marzec 3, 2010.
HENRI YAGODKIN. Exhibition Kwiecień 6, 2011

HENRI YAGODKIN
Kwiecień 6, 2011
  TETYANA YAGODKINA. Exhibition Listopad 29, 2011

TETYANA YAGODKINA
Listopad 29, 2011
  VOLODYMYR RESHETOV. Exhibition Kwiecień 3, 2011

VOLODYMYR RESHETOV
Kwiecień 3, 2011
GENNADIY TITOV. Exhibition Kwiecień 19, 2012

GENNADIY TITOV
Kwiecień 19, 2012
  TETYANA YAGODKINA. Exhibition Kwiecień 19, 2012

TETYANA YAGODKINA
Kwiecień 19, 2012
  GENNADIY TITOV, TETYANA YAGODKINA. Maj 9 – Czerwiec 18, 2013

GENNADIY TITOV,
TETYANA YAGODKINA
Maj 9 – Czerwiec 18, 2013


   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook