Logo N2N Gallery

PAINTING

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHIC

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

SCULPTURE

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

ENAMEL

OLEKSII KOVAL

Grand Opening of a new art gallery
and solo exhibition “The waves of Warm Memories”
by artist Volodymyr Reshetov,
Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, November, 2104

.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .   .
.   .   .   .   .    

   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook