Logo N2N Gallery

PAINTING

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHIC

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

SCULPTURE

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

ENAMEL

OLEKSII KOVAL

EXHIBITIONS OF GALLERY

Grand opening of N2N Gallery in Abu Dhabi 19 of May 2013

Grand opening of N2N Gallery
in Abu Dhabi 19 of May 2013
  Solo exhibition “REFLECTION” by artist OKSANA STRATIYCHUK. UAE, Abu Dhabi, December 2013

Solo exhibition “REFLECTION”
by artist OKSANA STRATIYCHUK.
UAE, Abu Dhabi, December 2013
  Solo exhibition “FACES OF MY NATION” by artist LATEEFA. UAE, Abu Dhabi, December 2013

Solo exhibition “FACES OF MY NATION”
by artist LATEEFA.UAE, Abu Dhabi, December 2013


"N2N Gallery" and
"Make a Wish Foundation" UAE
signing agreement
  Solo exhibition “ELEMENTAL FORCES” by artist Tetyana Yagodkina. UAE, Abu Dhabi, May, 2014

Solo exhibition
“ELEMENTAL FORCES”
by artist Tetyana Yagodkina.
UAE, Abu Dhabi, May, 2014
  Solo exhibition “SWEETS and SPICES” by artist Kateryna Kosyanenko. UAE, Abu Dhabi, June, 2014

Solo exhibition
“SWEETS and SPICES”
by artist Kateryna Kosyanenko.
UAE, Abu Dhabi, June, 2014
Grand Opening of a new art gallery and solo exhibition “The waves of Warm Memories” by artist Volodymyr Reshetov, Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, November, 2104

Grand Opening of a new art gallery
and solo exhibition
“The waves of Warm Memories”
by artist Volodymyr Reshetov,
Nation Galleria, Nation Towers, Corniche,
Abu Dhabi, November, 2104
  Solo exhibition “Life by the Sea” by artist Igor Shipilin, Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, January, 2015

Solo exhibition
“Life by the Sea”
by artist Igor Shipilin,
Nation Galleria, Nation Towers, Corniche, Abu Dhabi, January, 2015
 

EXHIBITION OF ARTISTS

ANNA NOSENKO. Exhibition January 4, 2007.

ANNA NOSENKO
January 4, 2007.
  GENNADIY TITOV. Exhibition September 29, 2008

GENNADIY TITOV
September 29, 2008
  ANNA NOSENKO. Exhibition March 3, 2010.

ANNA NOSENKO
March 3, 2010.
HENRI YAGODKIN. Exhibition April 6, 2011

HENRI YAGODKIN
April 6, 2011
  TETYANA YAGODKINA. Exhibition November 29, 2011

TETYANA YAGODKINA
November 29, 2011
  VOLODYMYR RESHETOV. Exhibition April 3, 2011

VOLODYMYR RESHETOV
April 3, 2011
GENNADIY TITOV. Exhibition April 19, 2012

GENNADIY TITOV
April 19, 2012
  TETYANA YAGODKINA. Exhibition April 19, 2012

TETYANA YAGODKINA
April 19, 2012
  GENNADIY TITOV, TETYANA YAGODKINA. May 9 – June 18, 2013

GENNADIY TITOV,
TETYANA YAGODKINA
May 9 – June 18, 2013


   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook