Logo N2N Gallery

PAINTING

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHIC

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

SCULPTURE

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

ENAMEL

OLEKSII KOVAL

OLEKSII KOVAL

16.10.1977 — born in Kyiv, Ukraine

1988-1992—studied at the Art School

1992-1996 — studied at the Shevchenko State Arts Secondary School, Kyiv, Ukraine.

1996-2002 — studied at the National Academy of Fine Arts and Architecture, Painting Faculty, Kyiv, Ukraine.

Lives and works in Kyiv.

 White Cupolas, enamel, cupper, 2013.   Peacock Feather. Series Arabian Nights, enamel, cupper, 2013, 92x25.   Night. Stroll. Series Arabian Nights, enamel, cupper, bronze, 2014, 30x11.   Night. Spire. Series Arabian Nights, enamel, cupper, bronze, 2014, 300x11.   Night. Lamps. Series Arabian Nights, enamel, cupper, bronze, 2014, 30x11.   Eastern Hills. Series Arabian Nights, enamel, cupper, gold, 2013.
 Red Right Kozak, enamel, cupper, bronze, 2012, 26x44.   Fairy Giant, enamel, cupper, bronze, 2012, 49x52.   Big Moon. Series Puppetry, enamel, cupper, glass, bronze, 2012, 28x46.   Women Kisses, enamel, cupper, 2014, 18x24.   The Princess Story, enamel, cupper, gold, oil, 2012, 123x55.   Right Gold Woman Portrait, enamel, cupper, brass, 2013.
 Left Gold Woman Portrait, enamel, cupper, gold, 2013.   Cosmos Lady, enamel, cupper, brass, gold, 2013.   A Friend, enamel, cupper, silver, 2013.   The Music of Irises. Series Flowers, enamel, cupper, 2013, 130x75.   Frame. Flowers. Series Flowers , enamel, cupper, 2014, 51x73.   Dream. Reality. City. Eyes series. India, enamel, cupper, brass, 2013, 120x23.
 Ñonflict. Series Eyes. India , enamel, cupper, 2013, 109x23.   Rajasthan. Portrait. Series Eyes. India , enamel, cupper, 2012, 120x23.   Old Wall. Portrait. Series Eyes. India, enamel, cupper, gold, 2013, 120x23.   Maharaja. Portrait. Series Eyes. India, enamel, cupper, 2012, 119x22.   Languages of symbols. Series Eyes. India, enamel, cupper, gold, 2012, 109x23.   Jaipur. Portret. Series Eyes. India, enamel, cupper, 2012, 119x22.
 Hindu. Portrait. Series Eyes. India, enamel, cupper, bronze, 2013, 120x23.                    

   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook