Logo N2N Gallery

PAINTING

VOLODYMYR RESHETOV
HENRI YAGODKIN
KATERYNA KOSYANENKO
TETYANA YAGODKINA
PETRO BEVZA
ALEXSANDER KUDRIAVCHENKO

GRAPHIC

GRYGORIY SOKIRINSKIY
ANNA NOSENKO
VOLODYMYR RESHETOV

SCULPTURE

GENNADIY TITOV
KLIM STEPANOV
OLEKSANDR KUZMIN

ENAMEL

OLEKSII KOVAL

Solo exhibition "SWEETS and SPICES" paintings by Ukrainian artist KATERYNA KOSYANENKO and Master-class by the artist Kateryna Kosyanenko with special guest from "Make a wish Foundation" Afra Adnan Obaid Al Shamsi


   
   LinkedIn N2N gallery Abu Dhabi in LinkedInLinkedIn   N2N gallery Abu Dhabiin LinkedIn Facebook